A-PRF: Advanced Platelet Rich Fibrin

i-PRF ™: injectable Platelet Rich Fibrin

Het concept van PRF (Platelet Rich Fibrin) is gebaseerd op de centrifugeren van het bloed zonder anticoagulantia. (J. Choukroun et al., 2001). Aan het einde van de spin worden fibrine stolsels met een veelheid van bloedplaatjes en witte bloedcellen verkregen.

Het fibrine-concentraat, genaamd Platelet Riche Fibrin of PRF, zal geleidelijk groeifactoren of cytokinen in de plaats vrijmaken (VEGF, PDGF, TGF Beta, Trombospondine)

De verwachte doelstelling van deze groeifactoren is het versnellen van de genezing van zachte weefsel en bot remodelling.
Talrijke internationale publicaties zijn beschikbaar en tonen de effectiviteit van PRF in vele indicaties: orale chirurgie (implantaten, botopboouw, parodontale chirurgie, extracties, enz.), orthopedische, cosmetische en dermatologische interventies.

A-PRF™ | ADVANTAGES OF PRF OVER PRP
 
  • Geen biochemische behandeling van bloed.
  • Vereenvoudigd en kosteneffectief proces.
  • Geen gebruik van dierlijk trombine of antistollingsmiddelen.
  • Gunstige genezing door langzame polymerisatie.
  • Meer efficiënte celmigratie en proliferatie.
  • PRF heeft ondersteunend effect op het immuunsysteem.
  • PRF helpt bij hemostase.
  • Vrijlating van groeifactoren voor meer dan 10 dagen
  • Meer en langere groeifactoren afgifte in vergelijking tot PRP

i-PRF ™ is de nieuwe generatie van bloed gebaseerde groeifactoren producten, gebaseerd op een concentratie van je eigen bloedcellen en bloedplaatjes zonder additieven. Met i-PRF ™ kunt u zeggen dat u het hele team van witte bloedcellen en bloedplaatjes in een gebied brengt waar behoefte bestaat aan genezing. De interactie tussen hen geeft een stimulering op de lange termijn, waardoor groeifactoren tot 6 – 10 dagen worden toegediend, wat de genezingssnelheid verhoogt.

Met i-PRF kunt u bot granules bijeen brengen tot een stevige massa; zogenaamde ‘sticky-bone’. Dit heeft voordelen bij GBR operaties; remodelling van het botsubstituut en eenvoudig aanbrengen van de graft

De aanwezigheid van witte bloedcellen in i-PRF ™ speelt een belangrijke rol in de snelle pijnvermindering, waardoor de ontstekingsprocessen in de gewrichten worden verminderd, waardoor de pijn verminderd.

i-PRF ™ bevat ook kleinere hoeveelheid mesenchymale stamcellen met mogelijke voordelen…

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN CONSULTATIE